Mestský úrad, oddelenie miestnych daní a poplatku oznamuje obyvateľom mesta, že prílohou rozhodnutia o poplatku za komunálny odpad je aj nálepka, ktorou je  potrebné označiť zbernú nádobu komunálneho odpadu. Zberová spoločnosť uskutoční odvoz komunálneho odpadu len zo zberných nádob označených  nálepkou aktuálneho roka.kuka cimke 2019

 

Elektronické formuláre nájdete v článku.

 

Schválené dotácie z rozpočtu mesta 2018

Zoznam schválených dotácií z rozpočtu mesta nájdete tu.

 

Dokumenty potrebné k žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta

Žiadosť o dotáciu

Čestné prehlásenie žiadateľa o dotáciu

Vyúčtovanie dotácie

tlacivo

tu nájdete vzory tlačív ohľade miestnych daní

miestne dane

Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Veľký Meder vykonáva úlohy vyplývajúce z postavenia Mesta Veľký Meder ako správcu miestnych daní...