Náplň činnosti referátu...

financne oddelenie

Finančné oddelenie pri svojej činnosti zabezpečuje najmä tieto úlohy...