2018  

Záverečný účet za rok 2018 - textová časť

Záverečný účet za rok 2018 - Príloha č. 1

Záverečný účet za rok 2018 - Príloha č. 2

 

2017

Záverečný účet za rok 2017 - textová časť

Záverečný účet za rok 2017 - Príloha č. 1

Záverečný účet za rok 2017 - Príloha č. 2

2016

Záverečný účet za rok 2016 - textová časť

Záverečný účet za rok 2016 - Príloha č. 1

Záverečný účet za rok 2016 - Príloha č. 2

2015

Záverečný účet za rok 2015 - textová časť

Záverečný účet za rok 2015 - príloha č. 1

Záverečný účet za rok 2015 - príloha č. 2

2014

Hodnotiaca správa k 31.12.2014

Záverečný účet mesta k 31.12.2014

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2014

2013

Záverečný účet mesta k 31.12.2013

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov mesta za rok 2013

Hodnotiaca správa mesta Veľký Meder k 31.12.2013

2012

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Veľký Meder za rok 2012

Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu mesta za rok 2012

Záverečný účet mesta Veľký Meder za rok 2012

2011

Záverečný účet mesta Veľký Meder za rok 2011

Vyhodnotenie príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Veľký Meder za rok 2011

Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu mesta Veľký Meder za rok 2011

2010

Záverečný účet mesta Veľký Meder za rok 2010

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2010

Hodnotiaca správa mesta Veľký Meder za rok 2010

2009

Záverečný účet mesta Veľký Meder na rok 2009