2020

Schválený rozpočet mesta na rok 2020

2019

Schválený rozpočet mesta na rok 2019 

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 2-2019 

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 3-2019

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 4-2019

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 5-2019

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 6-2019

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 7-2019

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 8-2019

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 9-2019

Monitorovacia správa k 30. 06. 2019

2018

Schválený rozpočet mesta na rok 2018 - textová časť

Schválený rozpočet mesta na rok 2018 - finančná časť

Schválený rozpočet mesta na rok 2018 - programový rozpočet

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 2-2018

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpoctu 3-2018

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpoctu 4-2018

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 5-2018

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpoctu 6-2018

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpoctu 7-2018

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpoctu 8-2018

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 9-2018

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 10-2018

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 11-2018

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 12-2018

Monitorovacia správa k 30.6.2018

2017

Schválený rozpočet na rok 2017 - textová časť

Schválený rozpočet na rok 2017 - finančná časť I.

Schválený rozpočet na rok 2017 - finančná časť II.

Schválený rozpočet na rok 2017 - programový rozpočet

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 2-2017

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 3-2017

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 4-2017

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 5-2017

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 6-2017

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 7-2017

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 8-2017

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 9-2017

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 10-2017

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 11-2017

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu 12-2017

Monitorovacia správa k 30.06.2017 - textová časť

Monitorovacia správa k 30.06.2017 - príloha č. 1

Monitorovacia správa k 30.06.2017 - príloha č. 2

 

2016

Návrh rozpočtu Mesta Veľký Meder na roky 2016-2018 - textová časť

Schválený rozpočet Mesta Veľký Meder na roky 2016-2018 - tabuľková časť 1 - Príjmy

Schválený rozpočet Mesta Veľký Meder na roky 2016-2018 - tabuľková časť 2 - Výdavky

Schválený rozpočet Mesta Veľký Meder na roky 2016-2018 - tabuľková časť 3

Schválený programový rozpočet Mesta Veľký Meder na roky 2016-2018

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu - 1. štvrťrok 2016

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu - 2. štvrťrok 2016

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu - 3. štvrťrok 2016

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu - 4. štvrťrok 2016

Monitorovacia správa k 30.06.2016 - textová časť

Monitorovacia správa k 30.06.2016 - príloha č. 1

Monitorovacia správa k 30.06.2016 - príloha č. 2

2015

Schválený rozpočet Mesta Veľký Meder na rok 2015 - 2017

Programový rozpočet Mesta Veľký Meder na roky 2015 - 2017

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu - 1. štvrťrok

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu - 2. štvrťrok

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu - 3. štvrťrok

Rekapitulácia úprav a skutočnosti rozpočtu - 4. štvrťrok

Monitorovacia správa k 30.06.2015

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta k 30.06.2015

2014

Návrh na rozpočet mesta na roky 2014 - 2016

Schválený rozpočet mesta na roky 2014 - 2016

Programový rozpočet mesta na roky 2014 - 2016

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za 1. polrok 2014

Hodnotiaca správa k 31.12.2014

Monitorovacia správa mesta Veľký Meder za 1. polrok 2014

2013

Schválený rozpočet Mesta Veľký Meder na roky 2013 - 2015

Programový rozpočet Mesta Veľký Meder na roky 2013 - 2015

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za 1. štvrťrok 2013

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za 1. polrok 2013

Monitorovacia správa mesta Veľký Meder za 1. polrok 2013

Upravený rozpočet k 30.09.2013

2012

Schválený rozpočet mesta Veľký Meder na rok 2012

Upravený rozpočet na rok 2012

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Veľký Meder za 1. štvrťrok 2012

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Veľký Meder za 1. polrok 2012

Monitorovacia správa za 1. polrok 2012

Vyhodnotenie plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Veľký Meder k 30.09.2012

2011

Schválený rozpočet mesta Veľký Meder na rok 2011

Programový rozpočet mesta Veľký Meder upravený na rok 2011

Upravený rozpočet mesta Veľký Meder za rok 2011

2010

Schválený rozpočet mesta Veľký Meder na rok 2010

Programový rozpočet mesta Veľký Meder na rok 2010

Upravený rozpočet mesta Veľký Meder na rok 2010

2009

Schválený rozpočet mesta Veľký Meder na rok 2009

Programový rozpočet mesta Veľký Meder na rok 2009

Upravený rozpočet mesta Veľký Meder na rok 2009