TSM VM na základe zmluvy s Mestským úradom Veľký Meder zabezpečuje prevádzku trhoviska, verejného WC, údržbu detských ihrísk, pieskovísk, mestského mobiliáru (lavičky, smetné koše a pod.) a zabezpečuje vianočnú výzdobu mesta.

V prípade, ak zistíte znečistenie verejných priestranstiev alebo poškodenie lavíc, smetných košov, oznámte to TSM VM na telefónnom čísle: 031/555 30 58.  

 

Použitie verejných prostriedkov

 Zmluvy 

Podnajomna_zmluva

Poistna_zmluva

Echoton_MAN1

Echoton_MAN2

MAN_kupna_zmluva

Tatrabanka_leasingova_zmluva

ASA zneškodňovanie odpadov 1 str.

ASA zneškodňovanie odpadov 2 str.

ASA zneškodňovanie odpadov 3 str.

Style Glass nájomná zmluva 1 str.

Style Glass nájomná zmluva 2 str.

CSOB-uverova zmluva

CSOB-zmluva

Wagner-zmluva

Pasko

Darutil

UniCredit-zmluva

Mestský úrad Veľký Meder-zmluva

ÚPSVaR DS

Mesto-zber separ

Mesto-nam Hrdinov

PTS Beton

ASA-dodatok č. 1

Mandatna zmluva