TSM VM na základe zmluvy s Mestským úradom Veľký Meder zabezpečuje kontrolu vykonávania činností na úseku údržby zelene a kontrolu zdravotného a kondičného stavu stromov a krovitého porastu.

V prípade, ak zistíte znečistenie verejných priestranstiev, poškodenie verejnej zelene, oznámte to TSM VM na telefónnom čísle: 031/555 30 58.