TSM VM na základe zmluvy s Mestským úradom Veľký Meder zabezpečuje údržbu verejného osvetlenia.

V prípade, ak zistíte poškodenie stĺpov verejného osvetlenia alebo nefunkčnosť osvetlenia, oznámte to TSM VM na telefónnom čísle: 031/555 30 58.