TSM VM na základe zmluvy s Mestským úradom Veľký Meder zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií a chodníkov, ktorý zahŕňa opravu výtlkov, výmoľov, prepadov, obrubníkov, dopravných značení, a pod.
Zimná údržba miestnych komunikácií je zabezpečená vlastnou technikou a prostredníctvom zmluvného partnera.

V prípade, ak zistíte poškodenie miestnej komunikácie, chodníka alebo dopravného značenia, oznámte to TSM VM na telefónnom čísle: 031/555 30 58.