TSM VM na základe zmluvy s Mestským úradom Veľký Meder a cirkevnými zbormi zabezpečuje správu a údržbu mestských cintorínov (katolícky, reformovaný, evanjelický, cintorín v Ižope, vojnové hroby na „Srbskom cintoríne“). Spoločnosť zabezpečuje odvoz odpadov, kosenie trávy, výsadba, orezávanie a výrub stromov, údržba chodníkov, oplotenia, domov smútku a pod.)

Otváracia doba cintorínov:

Apríl – Október
Denne: 8,00 – 21,00

November – Marec
Denne: 8,00 – 18,00

Pamiatka zosnulých (30. október - 1. november)
8,00 – 20,00

Prevádzkové poriadky cintorínov

Prevádzkový poriadok domu smútku a pohrebiska - katolícky a reformovaný cintorín

Prevádzkový poriadok domu smútku a pohrebiska - evanjelický cintorín

Prevádzkový poriadok domu smútku a pohrebiska - cintorín v Ižope