tsm logo 1z rodinných domov
v 4. štvrťroku 2017

TSM Veľký Meder, s.r.o. oznamuje obyvateľom harmonogram odvozu komunálneho odpadu z rodinných domov v 1. štvrťroku 2018.