Obchodná verejná súťaž č. 1/2017

 

Mesto Veľký Meder vypisuje podľa ust. § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a ust. §281 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž č. 1/2017 na podávanie najvhodnejšieho návrhu na získanie práva na uzavretie nájomnej zmluvy k nebytovým priestorom na adrese: Poľovnícka 1679/41, 932 01  Veľký Meder. Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu a základnú informáciu o predmete je možné získať: na adrese: Mestský úrad Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, na internetovej stránke: www.velkymeder.sk alebo e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Technické a právne informácie o nehnuteľnosti poskytne finančné oddelenie, na 1. poschodí (budova C), tel.: 0915791859. Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 25.08.2017 o 09:00 hod.

Podmienky Obchodnej verejnej šúťaže č. 1/2017

 

Obchodná verejná súťaž č. 2/2017

Mesto Veľký Meder vypisuje podľa ust. § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a ust. §281 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž č. 2/2017 na podávanie najvhodnejšieho návrhu na získanie práva na uzavretie nájomnej zmluvy k nebytovým priestorom na adrese: Poľovnícka 1679/41, 932 01  Veľký Meder. Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu a základnú informáciu o predmete je možné získať: na adrese: Mestský úrad Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, na internetovej stránke: www.velkymeder.sk alebo e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Technické a právne informácie o nehnuteľnosti poskytne finančné oddelenie, na 1. poschodí (budova C), tel.: 0915791859. Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 25.08.2017 o 09:00 hod.

Podmienky Obchodnej verejnej šúťaže č. 2/2017

 

Obchodná verejná súťaž č. 3/2017

Mesto Veľký Meder vypisuje podľa ust. § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a ust. §281 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž č. 3/2017 na podávanie najvhodnejšieho návrhu na získanie práva na uzavretie nájomnej zmluvy k nebytovým priestorom na adrese: Poľovnícka 1679/41, 932 01  Veľký Meder. Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu a základnú informáciu o predmete je možné získať: na adrese: Mestský úrad Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, na internetovej stránke: www.velkymeder.sk alebo e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Technické a právne informácie o nehnuteľnosti poskytne finančné oddelenie, na 1. poschodí (budova C), tel.: 0915791859. Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 25.08.2017 o 09:00 hod.

Podmienky Obchodnej verejnej šúťaže č. 3/2017

 

Obchodná verejná súťaž č. 4/2017

Mesto Veľký Meder vypisuje podľa ust. § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a ust. §281 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž č. 4/2017 na podávanie najvhodnejšieho návrhu na získanie práva na uzavretie nájomnej zmluvy k nebytovým priestorom na adrese: Poľovnícka 1679/41, 932 01  Veľký Meder. Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu a základnú informáciu o predmete je možné získať: na adrese: Mestský úrad Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, na internetovej stránke: www.velkymeder.sk alebo e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Technické a právne informácie o nehnuteľnosti poskytne finančné oddelenie, na 1. poschodí (budova C), tel.: 0915791859. Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 25.08.2017 o 09:00 hod.

Podmienky Obchodnej verejnej šúťaže č. 4/2017

 

Obchodná verejná súťaž č. 5/2017

Mesto Veľký Meder vypisuje podľa ust. § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a ust. §281 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž č. 5/2017 na podávanie najvhodnejšieho návrhu na získanie práva na uzavretie nájomnej zmluvy k nebytovým priestorom na adrese: Bratislavská 571/40, 932 01  Veľký Meder. Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu a základnú informáciu o predmete je možné získať: na adrese: Mestský úrad Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, na internetovej stránke: www.velkymeder.sk alebo e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Technické a právne informácie o nehnuteľnosti poskytne finančné oddelenie, na 1. poschodí (budova B), tel.: 0915791859. Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 04.01.2018 o 09:00 hod.

Podmienky Obchodnej verejnej šúťaže č. 5/2017

 

Obchodná verejná súťaž č. 6/2017

Mesto Veľký Meder vypisuje podľa ust. § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a ust. §281 a nasl. Obchodného zákonníka Obchodnú verejnú súťaž č. 6/2017 na podávanie najvhodnejšieho návrhu na obsadenie nebytových priestorov tvoriacich súčasť nehnuteľného majetku na adrese: Železničná 63/12, 932 01  Veľký Meder. Znenie súťažných podmienok, vzor súťažného návrhu a základnú informáciu o predmete je možné získať: na adrese: Mestský úrad Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, na internetovej stránke: www.velkymeder.sk alebo e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Technické a právne informácie o nehnuteľnosti poskytne finančné oddelenie, na 1. poschodí (budova B), tel.: 0915791859. Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 04.01.2018 o 09:00 hod.

Podmienky Obchodnej verejnej šúťaže č. 6/2017