Schválené dotácie z rozpočtu mesta 2018

Zoznam schválených dotácií z rozpočtu mesta nájdete tu.

 

Dokumenty potrebné k žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta

Žiadosť o dotáciu

Čestné prehlásenie žiadateľa o dotáciu

Vyúčtovanie dotácie