Mestský úrad Veľký Meder

Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder,  Slovensko


Tel: +421 31 555 22 01

Fax: +421 31 555 24 25

IČO: 00305332 DIČ: 2021002082

IČ DPH: Neplatiteľ DPH

www.velkymeder.sk

Súradnice GPS: 47.856123, 17.772658 

 

Primátor

Gergö Holényi
031/555 31 80
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zástupca primátora

Mgr. Ildikó Laposová
031/590 49 24
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Hlavný kontrolór

Mgr. Albert Nagy

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prednosta

Ing. Juraj Vajai
031/590 49 54
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Podateľňa a sekretariát úradu

Melinda Puhová
031/555 22 01
031/590 49 11
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Mestská polícia

Náčelník mestskej polície

Alexander Egrecký, PhDr.
+421 905 363 740
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Referát školstva

Liana Bzdúchová
031/590 49 59
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Finančné oddelenie

Vedúca finančného oddelenia
Ing. Kornélia Laposová
031/590 49 16
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Referát miezd a personalistiky

Mária Santúrová
031/590 49 15
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Petra Lapos
031/590 49 15
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Referát plánovania a financovania

Erika Roszinszká
031/590 49 27
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Referát účtovníctva

Mgr. Erzsébet Nagy
031/590 49 21
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Marta Mikolaiová
031/590 49 21
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Oddelenie miestnych daní a poplatkov

Vedúci oddelenia
Mgr. Gabriela Fabulyová
031/590 49 23
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Daň z nehnuteľností

Katarína Koterová
031/590 49 20
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Fehérová Judita
031/590 49 12
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Judita Kissová
031/590 49 22
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ostatné miestne dane

Ildikó Csémiová
031/590 49 23
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Oddelenie rozvoja mesta a výstavby

Vedúca oddelenia:
Ing. Zlatica Vargová
031/590 49 53
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Referát výstavby:
Ingrid Czineová
031/590 49 14
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Referát majetku mesta:
Beata Nagyová
031/590 49 23
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Projektový manažment:
Ing. Silvia Csicsayová
031/590 49 14
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Oddelenie životného prostredia

Vedúca oddelenia:
Ing. Kristína Pivodová
031/590 49 10
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Odborná referentka
Ing. Ivona Bartaová
031/590 49 10
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Oddelenie sociálne a správy vnútorných vecí

Vedúci oddelenia
Ing. Ladislav Jankó
031/590 49 17
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Referát evidencie obyvateľstva

Margita Kovácsová
031/590 49 18
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Matričný úrad

Mgr. Zsuzsanna Balogh
031/590 49 56
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Referát sociálnych vecí a bytov

Iveta Pappová
031/590 49 18
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Stavebný úrad

 

Referentka stavebného úradu

Ing. Karolína Pivodová
031/590 49 29
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Úsek opatrovateľskej služby

Mgr. Edita Feketeová
031/555 29 77
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Annamária Feketeová
+421 918 346 591
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.