Informácia o zmene navrhovanej činnosti - Webasto  - 23.1.2019

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - 23.1.2019

Výzva ZSE na orez a výrub listnatých drevín  - 22.1.2019

Vyhláška o uložení doporučenej zásielky -2   - 21.1.2019

Vyhláška o uložení doporučenej zásielky -1   - 21.1.2019

Oznámenie o zahájení správneho konania - výrub 2 - 17.1.2019

Oznámenie o zahájení správneho konania - výrub 1 - 17.1.2019

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania povolenia - dažďová kanal.- 17.1.2019

Voľby prezidenta SR  -  Informácia voličovi    -  17.1.2019

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - 2   - 17.1.2019

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - 1   - 17.1.2019

Návrh VZN č. 2/2019 - novela VZN o prideľovaní nájomných ... - 15.1.2019

Návrh VZN č. 1/2019 o zneškodňovaní obsahu žúmp ...  - 15.1.2019

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu  1-5    - 11.1.2019

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - 2   - 9.1.2019

Oznámenie o uložení doporučenej zásielky - 1   - 9.1.2019

Návrh rozpočtu mesta na roky 2019-2021   - 9.1.2019

Zámer nadobudnutia majetku do vlastníctva mesta - 7.1.2019

Zámer prenájmu majetku mesta  - viza  - 28.12.2018

Poradovník žiadateľov o nájomný byt   - 4.12.2018

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia - 9.10.2018

Informačný leták o použití SMS pomoci   - 6.6.2018

Výzva o masových podujatiach    -  27.10.2016