Zásady postupu pri povinnom zverejňovaní informácií a pri sprístupňovaní informácií na žiadosť v podmienkach samosprávy mesta Veľký Meder nájdete tu v pdf formáte.