16.1.2019

Milí obyvatelia

MO Červeného kríža Vás srdečne pozýva na dobročinný bál spojený s členskou schôdzou 26.januára 2019 od 18.00 hod. do kultúrneho strediska. Vstupné je 14 €. Hudbu zabezpečí Juraj Bugár a Ladislav Baraňovsky. Výťažok z bálu bude ponúknutý jednému chorému dievčatku a jeho rodine. Lístky sa dajú zakúpiť: Piroska Fülöp 0908151314, Sándor Hír 0907216581, Eva Šušíková 0905917681

 

14.1.2019

Milí obyvatelia

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov, ktoré nepatria do komunálneho odpadu.

Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených, tzv. Recykloboxov, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a iných miestach na území mesta. Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojim dielom k ochrane životného prostredia

 

4.1.2019

Milí obyvatelia

MUDr. Andrea Nagy, obvodná lekárka oznamuje svojim pacientom, že ambulancia sa dňom

8.1.2019 presťahuje o 100 m ďalej na adresu Stará ulica 46 oproti budove Polície.

V pondelok 7.1.2019 bude ešte na dovolenke, ordinovať začne v utorok  8.1.2019.

 

20.12.2018

Milí obyvatelia

Oznamujeme obyvateľom, že 22.decembra 2018 v sobotu od 10.00 do 16.00 hod. sa uskutoční 7. farmársky trh- vianočná edícia v parku pri Penzióne Platan v Ňárade. Odchod autobusu je o 10.30 hod. zo zastávky SAD a 10.35 od Obchodnej akadémie. Naspät ide o 15.15 hod. Každého srdečne očakávajú.

 

17.12.2018

Milí obyvatelia

Oznamujeme obyvateľom, že 22. decembra 2018 v sobotu začne v kultúrnom stredisku v Okoči o 15.30 hod. divadelné predstavenie Csabu Pindrocha s názvom Pomoc, oženil som sa! Lístky si môžete zakúpiť v kultúrnom stredisku v Okoči alebo Opatovskom Sokolci.

 

7.12.2018

Milí obyvatelia

Západoslovenská distribučná, a.s. pracovisko v Dun. Strede oznamuje obyvateľom, že dňa 14.12.2018 od 8.00 hod. do 15.00 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie na uliciach : č.Sídl.M.Corvina (č. domu 1581/1-4, 1579/9-10), č.Bratislavská (č. domu 9), č.Kúpeľná (č.domu 3318/21-31).

 

7.12.2018

Milí obyvatelia

MUDr. Andrea Nagy, obvodná lekárka oznamuje svojim pacientom, že 14.12.2018 a medzi sviatkami (od 27.12.2018 do 1.1.2019) plánuje dovolenku. V súrnych prípadoch ju zastupuje MUDr. Fehér v Čiližskej Radvani.

 

7.12.2018

Milí obyvatelia

Slovenský Červený kríž oznamuje darcom krvi, že 11. decembra 2018, v utorok bude v Dunajskej Strede odber krvi. Odchod je o 7.20 hod. spred Billy. Každého darcu srdečne očakávajú.

29.11.2018

Milí obyvatelia

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných

Mesto Veľký Meder, odd. životného prostredia na základe usmernenia Štátnej a veterinárnej správy  Bratislava informuje občanov mesta, že výnimka z registrácie chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu sa ruší.

Všetky chovy ošípaných – teda aj tie, v ktorých chovajú len jednu ošípanú pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa platnej legislatívy zaregistrované tak, ako ostatné chovy v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat !

Registráciu chovu je možné vykonať na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (RVPS) Dunajská Streda, Korzo Bélu Bartóka 789/3, v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod. Bližšie informácie dostanete na tel. číslach : 0905 875 136, 031/552 4870.

 

29.11.2018

Milí obyvatelia

Medzičilizie a.s., hydinárska farma v Baloni ponúka od budúceho týždňa od 14.00 do 15.00 hod. na predaj 1 ročné hnedé sliepky- nosnice, 1ks za 1,20 €.

 

29.11.2018

Milí obyvatelia

PD Sokolce oznamujú, že objednané kurčatá sa môžu prevziať 4.12.2018, v utorok od 8.00 hod. na bývalom miestnom hospodárskom dvore.

 

26.11.2018

Milí obyvatelia

Západoslovenská distribučná, a.s. Dun. Streda oznamuje obyvateľom, že bude prerušená dodávka elektrickej energie na uliciach :

4.12.2018 od 7.45 hod. do 15.00 hod. – Hraničná ul., č.Pri prameni, č.Promenádna ul., Rozmarínová ul., Turistická ul.

5.12.2018 od 7.45 hod. do 15.00 hod. – č. Okočská ul. (č.domu 1, 3)   

 

16.11.2018

Milí obyvatelia

Miestna organizácia Červeného kríža Vás srdečne pozýva na dobročinné podujatie pre Tamása Cseha. Príďte a podporte akciu na uzdravenie chlapca, ktorá sa uskutoční  24.novembra od 14.00 hod. v Komunitnom centre v Ižope. Vstupné je dobrovoľné a bude použité na liečbu Tamása. Vystúpia : Anna Fülöp, TriTon, Tímea Kuti, László Petőcz, Károly Halasi, Mórkomp, Tibor Pavlik, Katalin Katona, tanečný večer.

 

23.10.2018

Milí obyvatelia

Oznamujeme majiteľom psov, že na križovatke ulíc Želiarska a Kúpeľná sa našlo šteniatko, kríženec ratlík-jazvečík, čiernohnedej farby s veľkými ušami. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť v útulku, tel.číslo 0908 703 433.

 

23.10.2018

Milí obyvatelia

Srdečne pozývame obyvateľov na premietanie dokumentárneho filmu o udalostiach maďarskej revolúcie v roku 1956 dnes 23.10.2018 od 18.00 hod. do mestského kultúrneho strediska

 

23.10.2018

Milí obyvatelia

Oznamujeme občanom, predajcom a kupujúcim, že vzhľadom na blížiace sa sviatky bude trhovisko otvorené nasledovne : 27.10.2018 (sobota) od 6.00 do 12.00 hod., 28.10. (nedeľa) až 30.10. (utorok) od 7.00 do 11.00 hod., 31.10. (streda) od 6.00 do 12.00 hod.

 

17.10.2018

Milí obyvatelia

MO Slovenského Červeného kríža organizuje dobročinnú zbierku trvanlivých potravín v hypermarkete Tesco. Nakúpte trvanlivé potraviny pre ľudí v núdzi a odovzdajte ich dobrovoľníkom pri stánku v dňoch 19.októbra od 16.00 do 20.00 hod. a 20.októbra 2018 od 8.00 do 12.00 hod.

Ďalej očakávajú pomoc každého s dobrým srdcom, kto má doma nepotrebné, ale v dobrom stave ošatenie, obuv, hračky, knihy, aby ich doniesol 18.októbra 2018 od 16.30 do 19.00 hod. do budovy bývalého daňového úradu.

 

15.10.2018

Milí obyvatelia

Primátor mesta Veľký Meder zvoláva 8.riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi dňa 17.októbra 2018 v stredu o 16.00 hod. do divadelnej sály MsKS.

 

11.10.2018

Milí obyvatelia

Mesto Veľký Meder v záujme ochrany zdravých podmienok a zdravého spôsobu života zabezpečuje jesennú celomestskú deratizáciu nehnuteľností vo vlastníctve mesta, rodinných domov, verejných priestranstiev a ostatných budov okrem podnikateľských subjektov od

22.10.2018 do 31.10.2018 v čase od 9.00 hod. do 17.00 hod. nasledovne :

22.10.2018 (pondelok) – ul.Komárňanská, Okočská, Železničná, Mierová, Táborská, Agátová, Partizánska, Nezábudková, Max.Gorkého, Labutia, Zelená, Nám.Mládeže, Mlynská, Józsefa Nagy Rátza, Jahodová, Orgovánová

23.10.2018 (utorok) – ul. Kurtaserská, Cintorínska, Ružová, Sv.Štefana, Ľ.Štúra, Lastovičková, Orechová, P.O.Hviezdoslava, Za kurtaserom, Poľovnícka, Čičovská, Nám.B.Bartóka (ZŠ, MŠ), Promenádna

24.10.2018 (streda) – ul.Poľovnícka, Turistická, Hraničná, Rozmarínová, Pri prameni, Rekreačná, Letná, Slnečná, Čiližská, Ižopská, Tichá, Besnyeiho, Fučíkova, Nám.hrdinov, pošta, MŠ, MsKS, MsÚ

25.10.2018 (štvrtok) – ul.Bratislavská (ZŠ), Jahodová, Malá, Fialková, Mostová, Lipová, Záhradnícka, Priemyslová, Dolná, Nová, Stará

26.10.2018 (piatok) – ul. Dunajská, J.Gagarina, Štadiónová, Medveďovská, Lesná, Rybárska, Petőfiho, Dubová, Kúpeľná, Ľ.Kossutha

27.10.2018 (sobota) – podľa potreby

29.10.2018 (pondelok) – ul. Želiarska, Bratislavská, Bitúnková, Krátka, Jelenia, Podzáhradná, Kvetná, Sídl.M.Corvina

31.10.2018 (streda) – Ižop, Šarkaň

Deratizáciu bude vykonávať Derakat s.r.o. a pre obyvateľov je bezplatná. Podnikatelia a právnické osoby vykonávajú reguláciu živočíšnych škodcov na vlastné náklady. V prípade nejasností volajte na tel.číslo 0948 506 270, 0917 317 092 p. Zoltán Katona.

 

11.10.2018

Milí obyvatelia

Personálna agentúra ABC Jobs ponúka voľné pracovné miesta vo fy Jasplastik Galanta ako operátor výroby. Pracuje sa na 4 zmeny. Ponúkaný plat je 3,80 € brutto, bonus 50 € brutto, stravné lístky. Doprava aj ubytovanie sú zabezpečené. V prípade záujmu sa kontaktujte na bezplatnom čísle 0800 800 019.

 

5.10.2018

Milí obyvatelia

Západoslovenská distribučná, a.s. pracovisko v Dunajskej Strede oznamuje obyvateľom, že bude prerušená dodávka elektrickej energie :

15.10.2018 od 8.00 hod. do 11.00 hod. –  Nový Dvor

                       od 11.30 hod. do 14.00 hod. – Ižop Pusta

16.10.2018 od 8.00 hod. do 10.00 hod. – Megyes

                   od 11.15 hod. do 14.00 hod. – Šarkaň

 

4.10.2018

Milí obyvatelia

Csicsói Alma s.r.o oznamuje obyvateľom, že začali predaj jesenných odrôd jabĺk. Cez týždeň od 8.00 do 12.00, 13.00 do 17.00 hod., v sobotu do 12.00 hod.

 

4.10.2018

Milí obyvatelia

Vážení dôchodcovia,

Mestské zastupiteľstvo a Klub dôchodcov vo Veľkom Mederi Vás pozývajú na kultúrno-spoločenské podujatie Deň dôchodcov v rámci mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutoční 9.októbra 2018 o 14.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku vo V.Mederi. Po kultúrnom programe bude pohostenie, potom zábava do 20.00 hod. Každého srdečne očakávame.

 

28.9.2018

Milí obyvatelia

Mesto Veľký Meder oznamuje občanom mesta a mestskej časti Ižop, že od 1.októbra 2018 sa bude uskutočňovať pravidelne 2x do mesiaca zber papiera spred domov. Podmienkou je vloženie do vreca a vyloženie pred dom najneskôr deň pred zberom. Vrece na papier Vám bude doručené 3.10.2018 v stredu pri odvoze plastov. Prvý zber papiera sa uskutoční 10. októbra v stredu a bude prebiehať podľa Harmonogramu zberu komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek.

 

19.9.2018

Milí obyvatelia

ARIZONA jazykové štúdio spúšťa vo Veľkom Mederi intenzívny jazykový kurz anglického a nemeckého jazyka pre začiatočníkov aj pre pokročilých. Hodiny budú prebiehať v MsKS pre max.6 osôb v jednej skupine. Kurz trvá 22 hodín, 2x týždenne po 60 minút a je zakončený testom. Cena je 7€ na hodinu a osobu.

Okrem toho je možnosť na individuálne hodiny z anglického, nemeckého, španielskeho a ruského jazyka podľa dohody. Bližšie informácie dostanete na tel.čísle 0940 824 665, mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo na FB stránke.

 

4.9.2018

Milí obyvatelia

Oznamujeme darcom krvi, že 9.septembra 2018 v nedeľu od 8.00 do 11.30 hod. sa v kultúrnom dome vo Veľkom Mederi uskutoční darovanie krvi. Každého darcu srdečne očakávajú.

 

4.9.2018

Milí obyvatelia

MO Csemadoku srdečne pozýva obyvateľov nášho mesta na príjemný rodinný deň, ktorý sa uskutoční v sobotu 8.septembra 2018 od 13.00 do 18.00 hod. vo dvore kláštora. Súčasťou tohto podujatia budú zdravotnícke prehliadky, varenie či vystúpenie ľudovej hudby. Každého srdečne očakávajú.

 

17.8.2018

Milí obyvatelia

 KOM Polster s.r.o. firma vyrábajúca čalúnený nábytok prijme šičky, vodičov VZV a výrobných robotníkov, aj s možnosťou zaučenia. Dlhodobá práca, bezplatná autobusová doprava. Bližšie informácie na tel.čísle 0903 584 135 alebo osobne na adrese Hlavná 78, Nová Stráž.

 

17.8.2018

Milí obyvatelia

Primátor mesta zvoláva 7.riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi dňa 22.augusta 2018 o 16.00 hod. do zasadačky MsÚ.

 

17.8.2018

Milí obyvatelia

Oznamujeme obyvateľom, že v Orechovej Potôni v areáli Slovakia Ringu sa 29.augusta 2018 predstavia známi maďarskí herci s najznámejšou rockovou operou Kráľ István. Podrobnejšie informácie sú na webovej stránke istvanakiraly.sk.

6.8.2018

Milí obyvatelia

MUDr. Andrea Nagy, obvodná lekárka oznamuje svojim pacientom, že od 13.8. do 17.8.2018 plánuje dovolenku. V súrnych prípadoch ju zastupuje MUDr. Fehér v Čilizskej Radvani.

 

31.7.2018

Milí obyvatelia

Oznamujeme obyvateľom, že tento týždeň budú pracovníci ZSE a.s. Dunajská Streda robiť odpočty elektromerov v Ižope.

 

26.7.2018

Milí obyvatelia

MUDr. Andrea Nagy, obvodná lekárka pre dospelých oznamuje svojim pacientom, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva plánuje prekontrolovať zaočkovanosť pacientov proti tetanu. Preto žiada tých, ktorí sa narodili v roku 1987 a posledných 10 rokov neboli očkovaní, aby sa dostavili do ambulancie na povinné očkovanie v čase od 7.20 do 13.00 hod

 

26.7.2018

Milí obyvatelia

Klember a spol.s.r.o. v Dolnom Štáli prijme brigádnikov na balenie čaju na dvojzmennú prevádzku. Čistá hodinová mzda je 2,50 €. Bližšie informácie na 0948 434 563

 

13.7.2018

Milí obyvatelia

Oznamujeme obyvateľom, že tento týždeň budú pracovníci ZSE a.s. Dun. Streda robiť odpočty elektromerov na uliciach : Kurtaserská, Lastovičková, Sv.Štefana, Orechová, Ružová

 

13.7.2018

Milí obyvatelia

Csicsói Alma s.r.o. oznamuje obyvateľom, že prijme brigádnikov na jesenný zber jabĺk, ktorý začína po 20-om auguste. Hlásiť sa môžete už teraz osobne v jablkovom sade alebo na číslach 0908 858 262,0915 167 174.