Oznamujeme Váženým občanom, inštitúciám,

že dňom 21.11.2019 nadobudlo účinnosť

Všeobecne záväzné nariadenie mesta o zmene názvu

časti ulice Ľ. ŠTÚRA (od ul. Sv. Štefana po Orechovú ul.)

na Námestie LÁSZLÓ KOVÁCSA .

Táto zmena názvu kvôli volebnému moratóriu

bude vykonateľná od 1.3.2020   !