Na nasledovných webových sídlach si môžete pozrieť hodnotenie hospodárenia mesta Veľký Meder aj v porovnaní s ostatnými mestami, obcami Slovenska.

http://rozpocet.sk/web/#/rozpocet/SAM/kraje/210/kraj/8002/prehlad

http://www.hospodarenieobci.sk/profily/?ID=2683