Mesto Veľký Meder informuje občanov - voličov a kandidátov o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o podmienkach práva voliť a byť volený. Ďalšie informácie a tlačivá k voľbám do orgánov samosprávy obcí sú zverejnené na webovej stránke ministerstva vnútra:

www.minv.sk/?volby-oso2018

 

- INFORMÁCIE PRE VOLIČA

- POČET OBYVATEĽOV MESTA :   8446

- INFORMÁCIE KANDIDÁTOM

- INFORMÁCIE PRE NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTOV

- INFORMÁCIE PRE POLITICKÉ STRANY. HNUTIA A KOALÍCIE

- ODOVZDANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN A DELEGOVANIE ČLENOV DO MESTSKEJ VOLEBNEJ KOMISIE

- VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY - povinný je termín do 16.októbra, ale zverejníme hneď po vygenerovaní poradia poslancov programom Štatistického úradu SR na vytvorenie zápisníc -  cca do 30. septembra