Mesto Veľký Meder informuje občanov - voličov a kandidátov o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o podmienkach práva voliť a byť volený. Ďalšie informácie a tlačivá k voľbám do orgánov samosprávy obcí sú zverejnené na webovej stránke ministerstva vnútra:

www.minv.sk/?volby-oso2018

 

- INFORMÁCIE PRE VOLIČA

- POČET OBYVATEĽOV MESTA (august.) :   8446

- INFORMÁCIE KANDIDÁTOM

- INFORMÁCIE PRE NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTOV

- INFORMÁCIE PRE POLITICKÉ STRANY. HNUTIA A KOALÍCIE

- ODOVZDANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN A DELEGOVANIE ČLENOV DO MESTSKEJ VOLEBNEJ KOMISIE

- VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY - pre voľby primátora mesta  -  pre voľby do mestského zastupiteľstva

- Politika informovanosti dotknutej osoby

- VOLEBNÉ MIESTNOSTI

- Počet obyvateľov mesta k 7.11.2018 :   8434

- Vyhlásenie výsledkov volieb