Mesto Veľký Meder

so sídlom: Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder

vyhlasuje výberové konanie na jedno pracovné miesto terénneho pracovníka.

Výberové konanie sa uskutoční
dňa 24. apríla 2018 o 10.00 hod. v priestoroch zasadačky Mestského úradu Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania  osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu Mestského úradu Veľký Meder, Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder. Záujemcovia v svojej žiadosti jednoznačne určia, o ktorú pozíciu majú záujem (TP).
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 18. apríla 2018, do 15:00 hod. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.

Bližšie informácie nájdete TU.