Všetky oddelenia Mestského úradu/ Stavebný úrad/ Matričný úrad

Pondelok:  7:30-11:45 - 12:30 - 15:00

Utorok:      neúraduje

Streda:      7:30-11:45 - 12:30 - 16:30

Štvrtok:     neúraduje

Piatok:      7:30-11:45 - 12:30 - 13:30

 

Kancelária prvého kontaktu

Pondelok:  7:30-11:45 - 12:30 - 15:00

Utorok:      7:30-11:45 - 12:30 - 15:00

Streda:      7:30-11:45 - 12:30 - 16:30

Štvrtok:    7:30-11:45 - 12:30 - 15:00

Piatok:      7:30-11:45 - 12:30 - 13:30

 

Opatrovateľská služba

Pondelok:  7:30-11:45 - 12:30 - 15:00

Utorok:      neúraduje (Pataš, Čiližská Radvaň, Baloň, Kľúčovec, Okoč, Sap, Ňárad, Dolný Bar)

Streda:      7:30-11:45 - 12:30 - 16:30

Štvrtok:     neúraduje (Pataš, Čiližská Radvaň, Baloň, Kľúčovec, Okoč, Sap, Ňárad, Dolný Bar)

Piatok:      7:30-11:45 - 12:30 - 13:30