Mesto Veľký Meder, oddelenie životného prostredia upozorňuje na povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) týkajúcich sa nepôvodných a inváznych druhov rastlín (§7b zákona).

Viac informácií nájdete tu

Fotogaléria: