Materská škola na Námestí Bélu Bartóka oznamuje rodičom, že zápis detí sa uskutoční od 26. do 28. mája od 09.00 do 11.00, bez osobenj prítomnosti detí. V súvisloti s opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 netreba momentálne predložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Toto potvrdenie bude potrebné doložiť dodatočne. Ak do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonný zástupca nepriloží potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt.

Tlačivo na zápis si môžte stiahnuť TU