Mesto Veľký Meder, ako zriaďovateľ Materskej školy, Nám. B. Bartóka 495/18, 932 01 Veľký Meder, prijme do pracovného pomeru

sociálneho pedagóga v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“

* školského špeciálneho pedagóga v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“