Dnes 06. februára 2020 v čase od 07.00 h. primátor mesta využil svoju právomoc a vyhlásil mimoriadnu situáciu v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, z dôvodu vážneho poškodenia časti vozovky na ceste č. III/1405 prechádzajúcej mestom (ulica Poľovnícka), konkrétne križovatka ulíc Poľovnícka – Lesná – P.O. Hviezdoslava, nakoľko je vrchná, asfaltová časť krytu vozovky prepadnutá a cez vzniknutý otvor je jasne vidieť, že nosná časť vozovky je podmytá, má tendenciu k ďalšiemu vyplavovaniu a existuje reálne riziko ohrozenia života, zdravia a majetku obyvateľov. Mimoriadna situácia bude trvať až do odstránenia dôsledkov mimoriadnej udalosti Správou a údržbou ciest Trnavského samosprávneho kraja. Žiadame všetkých obyvateľov o zvýšenú pozornosť pri prechode touto časťou Poľovníckej ulice.

vyhlásenie MS