Veľký Meder - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradné hodiny a kontakty

Mestský úrad Veľký Meder

Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, Slovensko

Tel: +421 31 555 22 01
Fax: +421 31 555 24 25

IČO: 00305332
DIČ: 2021002082
IČ DPH: Neplatiteľ DPH

web: www.velkymeder.sk

Súradnice GPS: 47.856123, 17.772658 

Primátor

PaedDr. Marian Soóky
00421 31 555 31 80,    031 590 4920
primator@velkymeder.sk

Zástupca primátora

Mgr. Mária Estergajošová
00421 31 590 49 24
maria.estergajos@velkymeder.sk

Hlavný kontrolór mesta

Bc. Barbara Ábrahámová
00421 31 555 21 20
xx@velkymeder.sk

Prednosta mestského úradu

neobsadená funkcia

prednostka@velkymeder.sk

Podateľňa a sekretariát úradu

Lilla Gaálová Csicsayová
00421 31 555 22 01
00421 31 590 49 11
lilla.gaalova.csicsayova@velkymeder.sk

msu-sekretariat@velkymeder.sk

 

Projektový manažment

Mgr. Alexandra Magulák
00421 31 590 49 51
projekty@velkymeder.sk

 

Matričný úrad

Mgr. Zsuzsanna Balogh
00421 31 590 49 56 ,    031 550 1790
zsuzsanna.balogh@velkymeder.sk

 

Stavebný úrad

Referent/ka stavebného úradu
Ing. Silvester Vida
00421 31 590 49 29
silvester.vida@velkymeder.sk

Ing. Andrea Takácsová
00421 31 590 49 29

andrea.takacsova@velkymeder.sk

 

Oddelenie rozvoja mesta a životného prostredia

Vedúca oddelenia:
Ing. Kristína Pivodová
00421 31 590 49 10
00421 905 706 511
kristina.pivodova@velkymeder.sk

Referát životného prostredia
Ing. Kristína Pivodová
00421 31 590 49 10
00421 905 706 511
kristina.pivodova@velkymeder.sk

Referát územného plánovania, investičnej činnosti mesta a dopravy
Ing. Arpád Domonkos
00421 31 590 49 53
arpad.domonkos@velkymeder.sk

Mgr. Bianka Csémiová
00421 31 590 49 14
bianka.csemiova@velkymeder.sk

 

Oddelenie majetku mesta a podporných činností 

(údržba a správa budov)

Vedúca oddelenia:

Ing. Ivona Bartaová
00421 31 590 49 10
00421 917 641 917
ivona.bartaova@velkymeder.sk

Referát majetku
Mgr. Réka Szalai
00421 31 590 49 23
reka.szalai@velkymeder.sk

 

Správne oddelenie

Vedúci oddelenia
Ing. Ladislav Jankó
00421 31 590 49 17
ladislav.janko@velkymeder.sk

Evidencia obyvateľov a register adries
Margita Kovácsová
00421 31 590 49 18
margita.kovacsova@velkymeder.sk

Referent všeobecnej vnútornej správy a bytovej politiky
Iveta Pappová
00421 31 590 49 18
iveta.pappova@velkymeder.sk

 

Mestská polícia

00421 905 363 740

Náčelník mestskej polície
PhDr. Imrich Bognár
00421 905 880 860

 

Referent CO

Mgr. Kamil Keszegh
00421 31 590 49 52
kamil.keszegh@velkymeder.sk

 

Oddelenie sociálnych vecí 

Opatrovateľská služba a sociálne veci

Vedúca oddelenia

Mgr. Bognárová Jana
00421 31 555 29 77 ,    031 590 4919
jana.bognarova@velkymeder.sk

Opatrovateľská služba
00421 918 346 591
@velkymeder.sk

Terénna sociálna práca

Mgr. Kristína Paxiánová
00421 918 343 663
paxianova.kristina@velkymeder.sk

Žaneta Horváthová
00421 918 345 884
zaneta.horvathova@velkymeder.sk

 

Oddelenie hospodárenia a financovania 

Vedúca oddelenia

Mgr. Gabriela Fabulyová - poverená vedúca oddelenia
00421 31 590 49 28
gabriela.fabulyova@velkymeder.sk

 

Referát daní a poplatkov, povolení a pokladňa

Vedúca referátu
Mgr. Gabriela Fabulyová
00421 31 590 49 28
gabriela.fabulyova@velkymeder.sk

Daň za ubytovanie
Fehérová Judita
00421 31 590 49 57
judita.feherova@velkymeder.sk

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Judita Kissová
00421 31 590 49 22
judita.kissova@velkymeder.sk

Ostatné miestne dane
Ildikó Csémiová
00421 31 590 49 22
ildiko.csemiova@velkymeder.sk

 

Referát účtovníctva, rozpočtového plánovania a finančných prevodov
Erika Roszinszká
00421 31 590 49 27
erika.roszinszka@velkymeder.sk

Marta Mikolaiová
00421 31 590 49 21
marta.mikolaiova@velkymeder.sk

Ing. Monika Szajková
00421 31 590 49 21
monika.szajkova@velkymeder.sk

 

Oddelenie personalistiky, miezd a školstva 

Vedúci oddelenia
Mgr. Albert Nagy
00421 31 590 49 12
albert.nagy@velkymeder.sk

Referát mzdového účtovníctva

Mária Santúrová
00421 31 590 49 15
maria.santurova@velkymeder.sk

Referát personalistiky 

Petra Lapos
00421 31 555 24 25
00521 31 590 49 26
petra.lapos@velkymeder.sk

Referát školstva
Liana Bzdúchová
00421 31 590 49 59
liana.bzduchova@velkymeder.sk