Veľký Meder

Dotácie

Dotácie z rozpočtu mesta

Mesto môže v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy poskytovať zo svojho rozpočtu dotácie, ktoré sú verejnými prostriedkami v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite.

Dotácia je nenávratný finančný príspevok z rozpočtu mesta, ktorý je poskytovaný na podporu všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešných účelov a podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta.

Pojem všeobecne prospešnej služby a verejnoprospešného účelu definuje zákon o neziskových organizáciách a zákon o nadáciách.

Všeobecne prospešné služby podľa zákona sú najmä:

 1. poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti, charitatívna činnosť,

 2. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchových a kultúrnych hodnôt, zachovanie duchovného dedičstva,

 3. ochrana ľudských práva a základných slobôd,

 4. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry a športu,

 5. výskum, vývoj, vedecko-technické služba a informačné služba,

 6. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľov mesta,

 7. plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života, alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou, vrátane prípravy na plnenie týchto úloh.

 

Verejnoprospešným účelom sa rozumejú najmä:

 1. rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,

 2. ochrana ľudských práv,

 3. ochrana a tvorba životného prostredia,

 4. zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,

 5. ochrana zdravia,

 6. rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy,

 7. rozvoj dobrovoľníckej činnosti,

 8. rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc,

 9. obhajoba práv znevýhodnených skupín fyzických osôb,

 10. podpora práce s deťmi.

 

Dotácie z rozpočtu mesta sa poskytujú v súlade s §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením mesta. Na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta nie je právny nárok.

Schválené dotácie na rok 2020
P.č. Názov žiadateľa Schválené dotácie na rok 2020
1 Mestský športový klub -Thermal V.Meder OZ 70 000 €
2 Ižopská kultúrna spoločnosť- IQUS-Polgári Társulás 2 200 €
3 Občianske združenie PRO MEGERE 1 800 €
4 Slovenský červený kríž-Miestny spolok V. Meder 1 660 €
5 CSEMADOK Základná organizácia Veľký Meder 4 100 €
6 Mestský šachový klub Corvin, Veľký Meder 3 200 €
7 Mestský klub vzpierania a silových športov Thermál V. Meder 16 000 €
8 Klub turistov "Slimáci" Veľký Meder 1 500 €
9 Zápasnícky klub Veľký Meder, o.z. 6 000 €
10 TJ Družstevník Ižop 13 000 €
11 Zväz skautov maď.nár.-23.skaut.zbor-V. Meder 1 000 €
12 Materské centrum MANÓHÁZ, Veľký Meder 3 900 €
13 Slovenský zväz zdravotne postihnutých, ZO V. Meder 9 000 €
14 Reformovaná kresťanská cirkev-Cirkevný zbor, V.Meder 2 500 €
15 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Veľký Meder 2 500 €
16 OZ Spolu pre nás-Együtt egymásért Polgári Társulás 500 €
17 SERMO POPULA Veľký Meder 2 700 €
18 FÉSZEK 440 €
19 ZO Jednota dôchodcov Veľký Meder 700 €
20 Basketbalový klub Veľký Meder 300 €
21 OZ Čarovný ostrovček 0 €
22 VMCM n.o. Veľký Meder 0 €
23 Športový klub - Fighter Bulls 4 500 €
24 MŠK VM Tekergők 1 200 €
25 MO SRZ Veľký Meder 2 700 €
26 Nagymegyeri futóklub 2 000 €
  SPOLU 153 400 €

 

VZN č. 187 - O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuálne počasie

dnes, streda 27. 1. 2021
zamračené 3 °C -1 °C
štvrtok 28. 1. rain and snow 3/-1 °C
piatok 29. 1. mierny dážď 7/2 °C
sobota 30. 1. oblačno 9/4 °C

Facebook

V obraze

 

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách.

 • Google Play
 • App Store

Mestský úrad Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, Slovensko