Veľký Meder

Problémy v súvislosti s umiestnením optických káblov ST (T-COM)

Problémy v súvislosti s umiestnením optických káblov ST (T-COM) 1

.

 

Vážení spoluobčania, Mesto Veľký Meder sa touto cestou obracia na Vás so žiadosťou o vyjadrenie Vašich postrehov, pripomienok, problémov v súvislosti s umiestnením optických káblov ST (T-COM).

Vaše postrehy posielajte na tu uvedené e-mailové adresy:

kristina.pivodova@velkymeder.skkitti.udvarosova@velkymeder.sk.

Podľa možnosti: 
spolu s fotodokumentáciou a opisom problému - presnou adresou, kde sa problematická/reklamovaná parcela nachádza a opisom ako napr. vpadnutý chodník, zeleň nie je vrátená do pôvodného stavu a pod. 

 

Nagymegyer Városa kéri a tisztelt lakosságot, hogy a jelzett e-mail címekre – kristina.pivodova@velkymeder.sk és kitti.udvarosova@velkymeder.sk. – küldjék el észrevételeiket a városban fektetett ST (T-COM) vezetékkel kapcsolatosan.

Lehetőleg: 
fényképes igazolás és leírása a nem visszaállított területnek – probléma leírása, pontos cím, hogy hol található a reklamált terület és az észrevétel, pl.: beesett járda, zöldterület nincs visszadöngölve, nincs visszaállítva eredeti állapotára.

 

 

Dátum vloženia: 17. 7. 2020 12:47
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 7. 2020 12:59
Autor:
V obraze

 

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách.

  • Google Play
  • App Store

Mestský úrad Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, Slovensko