Veľký Meder

ODSTRÁNENIE BURINY Z POZEMKU

ODSTRÁNENIE BURINY Z POZEMKU  1

UPOZORNENIE A VÝZVA!

Vážení majitelia pozemkov,

Mestský úrad vo Veľkom Mederi upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa dopúšťate porušenia zákona, na základe čoho, vám môže byť udelená pokuta. Vzhľadom na veľký počet takto zanedbaných pozemkov, vás týmto vyzývame k odstráneniu nežiaduceho stavu. Veľkým rizikom zaburinenia je aj šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín, ktoré nám všetkým spôsobujú veľké zdravotné problémy.

1. Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa

- § 3 ods. l písmeno b) vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na pozemkoch.

2. Zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencií a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa

- § 3 ods. 2 vlastník alebo správca pozemku sú povinní odstraňovať z pozemku invázne nepôvodné druhy, starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu .

3. Na správcov nepoľnohospodárskych pozemkov sa tiež vzťahuje povinnosť, podľa čl. 4 VZN mesta č. 212 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Veľký Meder a to:

- Nehnuteľnosti nachádzajúce sa na území mesta a ich okolie musia byť udržiavané tak, aby nečistota z nich nebola zanášaná na verejné priestranstvo a aby svojím stavom nenarúšali vzhľad a prostredie mesta, neohrozovali bezpečnosť občanov.“

- Nehnuteľnosti, dvory, záhrady a ploty, ktoré hraničia s verejným priestranstvom a s inou nehnuteľnosťou je povinný vlastník prípadne užívateľ udržiavať tak, aby sa nečistoty z nich nedostávali na verejné priestranstvá.“

- Každý vlastník, užívateľ, správca pozemku so zeleňou a s ňou súvisiacich sadovníckych prvkov, vrátane ornej pôdy v zastavanom území mesta, či už fyzická osoba alebo právnická osoba je povinný udržiavať pozemok v riadnom stave, zabezpečovať sústavnú údržbu a úpravy spôsobom, aby spĺňala kvalitatívne, funkčné a estetické požiadavky (aby neboli porastené burinou, nevzhľadné, prašné, neestetické). Uvedené pozemky hraničiace s verejným priestranstvom musia byť riadne pokosené aspoň 2x ročne, jedenkrát v mesiacoch máj – jún, druhýkrát v mesiacoch september – október a tiež zbavené burín a inváznych druhov rastlín.

Aby sa zabránilo tomuto stavu, žiadame vlastníkov – nájomcov (užívateľov) pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní pozemkov ich kosením v čase pred kvitnutím, ale aj v nasledujúcich mesiacoch, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

Upozorňujeme vás, že podľa zákona č. 220/2004 Z. Z. môže byť Okresným úradom Dunajská Streda, odbor pozemkový a lesného hospodárstva za takýto priestupok uložená pokuta fyzickej osobe až do výšky 330 EUR, právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi od 166 EUR do 33 200 EUR.

Porušenie VZN fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok podľa osobitného predpisu. Porušenie VZN právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie ak nejde o priestupok alebo o trestný čin sa posudzuje ako iný správny delikt.

NA ZÁKLADE UVEDENÉHO VYZÝVAME VŠETKÝCH VLASTNÍKOV A UŽÍVATEĽOV, ABY UDRŽIAVALI SVOJE POZEMKY V NEZABURINENOM STAVE PRAVIDELNÝM A VČASNÝM ODSTRAŇOVANÍM BURÍN!

https://www.minzp.sk/ochrana-prirody/nepovodne-invazne-druhy/

http://www.sopsr.sk/invazne-web/?page_id=61

Prílohy

Odstraneneni_buriny_vyzva_upozornenenie

Odstránenie buriny z pozemku-web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 217,43 kB
Dátum vloženia: 31. 5. 2022 15:20
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 5. 2022 15:30

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Aktuálne počasie

dnes, utorok 6. 6. 2023
slabý dážď 21 °C 15 °C
streda 7. 6. slabý dážď 21/14 °C
štvrtok 8. 6. mierny dážď 24/14 °C
piatok 9. 6. mierny dážď 21/16 °C

Facebook

V obraze

 

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách.

  • Google Play
  • App Store

Mestský úrad Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, Slovensko