Veľký Meder

Informácie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a ich finančných dopadoch

Informácie o zneškodňovaní odpadu, nakladania s odpadmi a ich finančních zmenách  1

2020

recyklaciaVážení občania!
Kľúčovou úlohou v oblasti nakladania s odpadmi je zvyšovať objem vytriedeného odpadu, a tým znižovať objem ukladaného komunálneho odpadu na skládky. S rastom životnej úrovne narastá  objem komunálnych odpadov. Ak sa triedenie komunálneho odpadu nestane pre obyvateľov samozrejmosťou, a ak sa nevybuduje efektívny a transparentný systém nakladania s odpadmi, ťažko očakávať, že SR do roku 2035 splní svoje záväzky. Slovensko patrí medzi členské štáty s najnižším podielom recyklovaného či kompostovaného komunálneho odpadu – približne 12%. Napriek značnému zlepšeniu nakladania s odpadmi v EÚ za ostatné desaťročia končí dodnes cca tretina komunálneho odpadu členských štátov na skládkach. 

Na základe štatistických údajov z predchádzajúcich rokov môžeme konštatovať , že v roku 2019 sa na území nášho mesta podarilo znížiť množstvo komunálneho odpadu uloženého na skládku na 2841t,  z  toho objemný odpad tvorí cca 318 t, čo je v porovnaní s ostatnými mestami značné množstvo, ktoré budeme musieť znížiť, aby sa znížilo celkové množstvo odpadu ukladaného na skládku. Celkové množstvo komunálneho odpadu v roku 2019 bolo 6953 t. Mesto na základe uvedených dosiahlo viac ako 55% úroveň triedenia, z toho dôvodu zákonný poplatok za skládkovanie bol 11€ za 1 tonu odpadu. Ak v tomto roku udržíme množstvo vytriedeného odpadu nad 50%,  výška poplatku pre rok 2021 bude 15€/t, ak by klesla úroveň vytriedenia odpadu pod 50%, poplatok  na rok 2021 bude predstavovať výšku 18€/t. Okrem predmetného poplatku samosprávy hradia aj poplatok za umiestnenie odpadu majiteľovi resp. prevádzkovateľovi skládky, ktorý od budúceho roku sa zvýši na 35€ bez DPH za uloženie 1 t  zmesového komunálneho  odpadu a v prípade objemného odpadu až na 65€ bez DPH /t. Navýšenie pre uloženie komunálneho odpadu na skládku v roku 2021 predstavuje ročné navýšenie o viac ako 50 000 € resp. 60 000 € oproti predchádzajúcemu roku v závislosti od úrovne triedenia. 

Pri súčasnom konzumnom spôsobe života a spôsoboch nakladania s odpadmi je nevyhnutné, aby sa triedený zber stal každodennou súčasťou nášho života.
Len správne vytriedený odpad, na jednotlivé zložky, možno recyklovať - teda vrátiť späť do obehu v inej alebo aj rovnakej podobe. Vytriedené zložky putujú na recykláciu, ktorá prináša významné úspory energie, prírodných zdrojov a financií, menej znečistenia, vytvára nové pracovné miesta.
Ak vytriedime maximálne množstvo druhov odpadov, znížime množstvo odpadu končiaceho na skládke alebo v spaľovni odpadov o 40%. Ak k tomu pridáme aj bioodpad, ktorý môžeme skompostovať, toto množstvo sa zníži o 80 až 90%. 

Prvým krokom v oblasti odpadového hospodárstva je prevencia vzniku odpadu. Predtým než sa stane výrobok odpadom, je potrebné zvážiť, či nie je možné výrobok pripraviť na opätovné použitie (opravením, vyčistením). Ak už nejaký odpad vznikne, mal by sa do maximálne možnej miery recyklovať. Ak nie je možná recyklácia, tento odpad by mal byť zhodnotený – napr. energeticky. Až poslednou možnosťou, po vyčerpaní všetkých predchádzajúcich spôsobov, prichádza na rad zneškodňovanie odpadu skládkovaním.

V  zmysle zákona o odpadoch náklady na odpadové hospodárstvo musia byť  hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady. Výnosy z miestneho poplatku za komunálne odpady môžu byť použité výlučne len na nakladanie s komunálnymi odpadmi. Rozdiel medzi skutočnými nákladmi a uhradenými poplatkami za komunálne odpady od obyvateľov resp. od podnikateľov mesto doteraz hradilo z vlastného rozpočtu, čo je ale v rozpore s platnými právnymi predpismi. Na túto skutočnosť Najvyšší kontrolný úrad SR už upozornil viaceré samosprávy. Aby bolo hospodárenie s odpadom udržateľné a vyvážené, je nevyhnutné zvýšiť daňové zaťaženie obyvateľov. Zvýšenie poplatku nie je populárnym krokom, ale odborníci poukazujú na fakt, že ak sa na týchto nákladoch nebudú podieľať obyvatelia, tak opatrenia nebudú mať žiadaný účinok. Odpadové hospodárstvo v našom meste bude účinnejšie, ak maximalizujeme triedenie odpadu, lebo čím viac odpadu vytriedime, tým menej ho odvezieme na skládku.

Náklady na nakladanie s odpadom je možné znížiť, iba ak sa zníži množstvo odpadu ukladaného na skládku!

Ing. Kristína Pivodová
vedúca oddelenia rozvoja mesta, výstavby a životného prostredia
 
 

Dátum vloženia: 11. 12. 2020 20:43
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 12. 2020 13:04

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
1
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuálne počasie

dnes, streda 6. 12. 2023
rain and snow 1 °C 0 °C
štvrtok 7. 12. rain and snow 2/-2 °C
piatok 8. 12. polojasno 1/-3 °C
sobota 9. 12. zamračené 2/0 °C

Facebook

V obraze

 

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách.

  • Google Play
  • App Store

Mestský úrad Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, Slovensko