Veľký Meder

Oddelenie služieb občanom

Referát všeobecnej vnútornej správy


Vedúci oddelenia:
Ing. Ladislav Jankó
00421 31 590 49 17
ladislav.janko@velkymeder.sk

Tlačivá na stiahnutie:
Oznámenie verejného kultúrneho podujatia
 


Referent všeobecnej vnútornej správy a bytov
Iveta Pappová
00421 31 590 49 18
iveta.pappova@velkymeder.sk

Tlačivá na stiahnutie:
Dotazník
Prehlásenie
Čestné prehlásenie
Žiadosť o pridelenie mestského bytu

Výška príjmu pre domácnosti



Evidencia obyvateľstva
Margita Kovácsová
00421 31 590 49 18
margita.kovacsova@velkymeder.sk

Tlačivá na stiahnutie
Žiadosť o určenie súpisného čísla
Čestné prehlásenie
Žiadosť o zrušenie súpisného čísla
Návrh na zrušenie trvalého pobytu


Referát školsta
Liana Bzdúchová
00421 31 590 49 59
liana.bzduchova@velkymeder.sk

Tlačivá na stiahnutie:
Žiadosť o prijatie do MŠ
Žiadosť o prerušenie školskej dochádzky MŠ
Zápisný lístok školská jedáleň MŠ
Žiadosť o prijatie do MŠ VJM
Žiadosť o prerušenie školskej dochádzky MŠ VJM
Zápisný lístok školská jedáleň MŠ VJM
Žiadosť o prijatie do ZUŠ
Žiadosť o prijatie do CVČ


Klientske centrum
Barbara Győri
00421 31 590 49 12
barbara.gyori@velkymeder.sk

V obraze

 

Mobilná aplikácia

Prináša prehľad aktualít z mesta. Občania sú informovaní o novo vložených správach a upozorneniach, dozvedia sa včas o organizovaných akciách.

  • Google Play
  • App Store

Mestský úrad Veľký Meder
Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, Slovensko