Hulladékgazdálkodás és köztisztaság

- hulladékok gyűjtése és elszállítása a családi házaktól, lakótelepekről és vállalkozóktól, üzemektől, intézményektől,
- szelektív hulladékgyűjtés a családi házaktól,
- szelektíven gyűjtött hulladékok utánválogatása,
- Gyűjtőudvar működtetése az Ekecsi úton,
- nagykapacitású konténerek kölcsönzése a lakosság és vállalkozók részére,
- nagyméretű és 1.100 literes konténerek javítása, karbantartása,
- konténertároló fészkek kialakítása és karbantartása,
- közterületek tisztítása,
- a hulladéktároló edények kapacitásának folyamatos ellenőrzése,
- illegális hulladéklerakatok felszámolása,
- tavaszi és őszi lomtalanítási akciók szervezése.

Zöldövezet

- zöldövezet karbantartásának folyamatos ellenőrzése,
- közterületen élő fák, bokrok egészségi állapotának folyamatos ellenzőrzése.

Helyi utak és járdák karbantartása

- utak és járdák karbantartása, kátyúk javítása, útburkolati hibák eltávolítása, útszegélyek és közlekedési táblák karbantartása, stb.
- helyi utak téli karbantartása,
- beszállítói tevékenység folyamatos ellnőrzése.

Közvilágítás karbantartása

- közvilágítás karbantartása,
- beszállítói tevékenység folyamatos ellenőrzése.

Köztemetők működtetése és karbantartása

- a város területén lévő köztemetők karbantartása (szemét összegyűjtése, kaszálás, faültetés, botolás, fakivágás, járdák, kerítés, halottasház karbantartása, stb.)
- a város területén lévő temetők működtetése.

Általános szolgáltatások

- városi piac működtetése, piactér karbantartása,
- nyilvános WC üzemeltetése,
- játszóterek és homokozók karbantartása,
- padok, szemetesládák stb. karbantartása,
- a város karácsonyi díszítése.