Kommunális hulladék

A TSM VM Kft. biztosítja a város területén a lakosság, vállalkozók, üzemek, intézmények által termelt kommunális hulladék gyűjtését és hulladéklerakóba szállítását.
A kommunális hulladék gyűjtése a következő módokon történik:

Családi házaktól

A hulladékok gyűjtése a családi házaknál 120 ill. 240 literes edényekben történik, melyek kéthetente egy alkalommal, páratlan heteken kerülnek kiürítésre. A nyári fő turistaidényben június közepétől szeptember közepéig gyakoribb rendben, heti rendszerességgel kerül elszállításra a hulladék.
A hulladkékelszállítási díj az 1-4 tagú háztartások számára 1 darba 240 liter űrtartalmú edény (vagy 2 db 120 literes edény) kiürítését foglalja magában. Az 5 és több tagú családok 2 darab 240 literes edény kiürítésére jogosultak (minden 4 családtag után további 1 db 240 literes edény tartalma szállítható el).

Tömbházak – Corvin Mátyás ltp. és Komáromi úti ltp.

A lakótelepeken a hulladékok gyűjtése konténertároló fészkekben elhelyezett 1.100 literes edényekben történik, melyek hetente két alkalommal kerülnek kiürítésre.

Vállakozások, üzemek és intézmények

A vállalkozások, üzemek és intézmények általt termelt hulladék egyéni bejelentési igény alapján mennyiségi hulladékgyűjtés keretében kerül begyűjtésre és elszállításra.

Lomhulladék

A lomhulladékot az Ekecsi úti Gyűjtőudvarban lehet leadni, vagy likvidálására a TSM VM-től nagykapacitású konténer bérelhető.

Szelektív hulladékgyűjtés

Mit gyűjtünk?

Hogyan szelektáljunk helyesen?

A szelektív hulladékgyűjtés a városban a következő formában történik:

A CSALÁDI HÁZAKBAN élő lakosok:
1. a műanyagok házhoz menő ún. zsákos gyűjtése (műanyagokkal együtt gyűjtjük a kombinált csomagolóanyagokat ún. tetrapack és a fém dobozokat) színtelen műanyag zsákokban, melyeket a begyűjtés napján reggel 8,00-ig kell a házak elé kihelyezni.
2. konténeres gyűjtés a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken: műanyagok, papír és üveg gyűjtése. A konténerek színe az egyes szelektíven gyűjtött hulladékfajtákat jelöli: sárga = műanyag, kék = papír, zöld = üveg. A konténerek nyílásai úgy vannak kialakítva, hogy megakadályozzák a hulladék időjárási viszontagságok okozta elértéktelenedését. A gyűjtőszigetek a város frekventált helyein kerültek kialakításra.

TÖMBHÁZAKBAN élő lakosok:
konténeres gyűjtés a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken: műanyagok, papír és üveg gyűjtése. A konténerek színe az egyes szelektíven gyűjtött hulladékfajtákat jelöli: sárga = műanyag, kék = papír, zöld = üveg. A konténerek nyílásai úgy vannak kialakítva, hogy megakadályozzák a hulladék időjárási viszontagságok okozta elértéktelenedését. A gyűjtőszigetek a kommunális hulladék gyűjtésére szolgáló konténerek közelében kerültek kialakításra.

Az egyéb szelektíven gyűjtött hulladékot (építkezési törmelék, lomhulladék, gumiabroncsok, használt étolajak, világítótestek, elektromos hulladék, akkumulátorok és szárazelemek) az Ekecsi úti Gyűjtőudvarban vagy a TSM VM, Kft. telephelyén adhatók le.

A TSM VM Kft. a szelektív hulladékgyűjtést és a szelektíven gyűjtött hulladékok utánválogatását biztosítja.
A szelektív hulladékgyűjtés a következő módokon zajlik:

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek
A város területén 60 frekventált helyen műanyag, papír és üveg gyűjtésére szolgáló Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kerültek kialakításra.

Szelektív hulladékgyűjtés a családi házaknál
A családi házaktól előre ismertetett begyűjtési rend szerint kerül elszállításra az áttetsző zsákokban gyűjtött műanyag hulladék.

Szelektív hulladékgyűjtés a Gyűjtőudvaron
Az Ekecsi úti Gyűjtőudvaron nagykapacitású konténerekben szelektíven gyűjtött hulladékok széles skálája leadható:
- műanyag
- papír
- üveg
- kombinált csomagolóanyagok ún. TETRAPACK
- fémdobozok

Gyűjtőudvar

A Gyűjtőudvar a város hulladékgazdálkodási rendszerének fontos elemeként funkcionál. A Gyűjtőudvart a TSM VM Kft. üzemelteti.

Cím: Gyűjtőudvar, Ekecsi út
Telefon: +421/31/555 30 78

Felelős személy:
Tomáš Vajda
Tel.: ‭+421 918 542 399

Nyitvatartási idő:
November – Március
Hétfő: szabadnap
Kedd: – Sobota: 8,00 – 16,00
Vasárnap: szabadnap

Április – Október
Hétfő: szabadnap
Kedd: – Szombat: 9,00 – 17,00
Vasárnap: szabadnap

A város területén állandó lakhellyel rendelkező lakosok a Gyűjtőudvarban a következő szelektíven gyűjtött hulladékokat adhatják le:

- szelektíven gyűjtött hulladékok:
  - műanyag
  - papír
  - üveg
  - kombinált csomagolóanyagok ún. TETRAPACK
  - fémdobozok

- építkezési törmelék – beton, tégla, csempe, járólapok legfeljebb 1 m3/lakos/év (egy leadás alkalmával maximálisan egy személykocsi utánfutó mennyisége). A Gyűjtőudvar nem vesz át veszélyes anyagokat tartalmazó építkezési törmeléket, mint pl. aszfalt, pala, azbeszt
- nagyméretű hulladék – bútorok (csak szétszerelve), szőnyegek, ajtók
- használt étolajak és sütőzsír – Nefelecs u. 1, a TSM VM telephelye
- fénycsövek és világítótestek – Nefelecs u. 1, a TSM VM telephelye
- elektromos és elektronikus berendezések – Nefelecs u. 1, a TSM VM telephelye
- akkumulátorok és szárazelemek – Nefelecs u. 1, a TSM VM telephelye

Az egyes hulladék fajtákat a Gyűjtőudvar személyzetének utasításai szerint kell az egyes konténerekbe helyezni! A Gyűjtőudvaron vegyes kommunális hulladék nem adható le!

A hulladékgazdálkodási rendszer vagy a Gyűjtőudvar működésével kapcsolatosan kérdéseiket szívesen megválaszoljuk a 031/555 30 58-as telefonszámon.

Szolgáltatásaink

A hulladékgazdálkodás területén az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk Önöknek::
- nagykapacitású konténerek (7 m3) bérlete az aktuális árjegyzék alapján:
  - kommunális hulladék,
  - lomhulladék vagy
  - építési hulladék elszállítására.

Amennyiben igénybe kívánja venni szolgáltatásainkat, keressen bennünket a 031/555 30 58-as telefonszámon.

A Gyűjtőudvar működési rendje