tsm logo 1

A TSM Veľký Meder Kft. a Városi Műszaki Szlogáltató átalakításával, a városi képviselőtestület 2011. októberi határozata alapján 2012. január 1-én jött létre. A kft. egyedüli tulajdonosa Nagymegyer Város. A kft. elsősorban kommunális szolgáltatási feladatokat lát el.

A TSM VM fő feladata a város területén keletkező kommunális hulladék kezelése – gyűjtése és hulladéktárolóba való szállítása. A TSM VM továbbá a szelektív hulladékgyűjtés biztosításába is bekapcsolódik az ún. házhoz menő műanyaggyűjtés és az Ekecsi úti Gyűjtőudvar üzemeltetésével. A begyűjtött műanyagot utánválogatja, majd annak kezelésére jogosult szubjektumnak adja tobvább. Az Ekecsi úti Gyűjtőudvar működtetője a TSM VM Kft., ahol a város lakossága számára lehetőséget biztosít a szelektíven gyűjtött hulladékok ingyenes elhelyezésére.
A hulladékgazdálkodási tevékenységeken túl a városi piacteret, nyilvános WC-t, játszótereket, temetőket és a város ingatlanjait működteti és kezeli.