A város pecsétje

Nagymegyer város pecsétje több mint 400 éves. A kerek pecsétben NAGY-MEGERI VÁROS PECSÉTTYE felirat olvasható, benne egy dőlt hal, illetve fölötte egy mindkét irányban elágazó fa látható. A településen a 19. század közepén egy másfajta pecsét használatával is találkozhatunk. 1740-ben megalakult városunkban a köznemesi tanács (elöljáróság), és 1824-től külön pecsétet is használtak. A pecsét közepén balról jobbra egy kardot tartó férfi, vele szemben pedig két lábon álló oroszlán, mely mancsában egy hátrahajló kardot tart. A pecsét nehezen olvasható felirata: „NAGY-MEGYER CURIÁLISOK PECSÉTTYE, 1824.” Az első pecsét után az egyes történelmi korok befolyásolták a település pecsétjének fejlődését, alakját és feliratát. Nagymegyer város mai, kör alakú bélyegzője a következő szöveget tartalmazza: „SIGILLVM * CIVITATIS VEĽKÝ MEDER“ A bélyegző középső részén a város címere található.

viac ako 400 ročná pečať mesta pečať mesta z polovice 19. storočiapečiatka mesta

A városi lobogó

A városi címerrel együtt fogadta el a heraldikai bizottság a város zászlajának kivitelezését, amely a címerhez hasonlóan két részre osztott. A lobogó 2:3 oldalarányú, vörös és arany sávval a közepénél, vízszintesen, egyszer vágott, az egyharmadáig visszanyírt fecskefarokban végződik.

vlajka mesta 

A város címere

A város címere már sokkal rövidebb, alig negyedévszázados történelmi múltra tekint vissza. 1985-ben az akkori Városi Nemzeti Bizottság Tanácsa felkérte Dr. Püspöki Péter történészt a város címerének elkészítésére. A történész az országos heraldikai bizottság részére három változatot dolgozott ki. Ebből végül történelmileg a leghitelesebb változat mellett foglalt állást az akkori országos szakbizottság, illetve a város vezetése. Azóta a címer csak kisebb módosításokon esett át 2008-ban, amikor eltűnt belőle a kék szín, és a pajzsmező lekerekedett. A város címerében a pajzsmező két részre oszlik, vörös, illetve arany mezőre. A mindkét részben megjelenő elágazó fa és a hal egyértelműen Nagymegyer, már a középkorban használt városi pecsétjéből átvett, kissé módosított jelképek. A halábrázolás egy vizát jelenít meg, és a halászat szerepét emeli ki a város történetében. A címerünkben található másik jelkép, az elágazó fa, erős gyökerekkel többfajta értelmezésre ad lehetőséget. A város kiváltságát Mátyás királytól kapta, amikor az uralkodó először járt Nagymegyeren, egy ilyen lombos fa alatt verte fel sátrát. Azóta az erdészház előtt díszelgő tölgy, a Mátyás-fa lett Nagymegyer különböző korokban is használt jelképe.

prvý erb mestadruhý erb mesta po úpravách 
        Régi címer                   Új címer