Cena PRO URBE

2004-től a városi önkormányzat minden év decemberében ünnepélyes keretek között odaítéli Nagymegyer város „ PRO URBE“ díját.

Nagymegyer város PRO URBE díja odaítélésének feltételei:

1. Nagymegyer város PRO URBE díja (a továbbiakban: díj) évente egy alkalommal adományozható annak a személynek vagy csoportnak:
– aki kimagasló alkotó tevékenységével, jelentős tudományos, technikai, művészeti, publicisztikai, pedagógiai, építészeti, sport vagy más egyéb, a város szempontjából társadalmilag hasznos tevékenységgel járult hozzá a város fejlődéséhez
– aki jelentős mértékben tevékenykedett a város gazdasági és kulturális életének fellendítésében, jó hírnevét öregbítette idehaza és külföldön egyaránt
– aki emberi életeket, vagy a város ill. polgárainak vagyonát mentette meg.

2. A díj odaítélésére az önkormányzatnak javaslatot tehet:
– a polgármester
– a képviselők
– a város polgárai
– civil szervezetek

– A javaslatot minden esetben írásban, a város által kiadott formanyomtatványon kell benyújtani.
– Több jelölt esetén, a díjazott személyét a képviselőtestület titkos szavazással dönti el – egy jelölt sorszámának karikázásával.
– A díjat az a jelölt nyeri, aki 8 vagy több szavazatot kap. Kevesebb szavazat esetén a díj nem kerül kiadásra.
– A javaslatokat a díjazott személyére minden évben folyamatosan, legkésőbb október 30-ig kell benyújtani a városháza titkárságára, és a díjat a város
kiváltságainak odaítélése napján, azaz december 15-én kell átadni.

3. A város polgármestere a díjat ünnepélyes keretek között adja át a díjazottnak.

4. A kitüntetés tárgyát egy a város címerét ábrázoló emlékplakett, oklevél és 300 euró, csoportoknál 700 euró képezi. Az oklevél tartalmazza a díjazott nevét, címét, születési számát, a díj odaítélésének dátumát, a város pecsétjét és a polgármester aláírását.

5. A díj ugyanazon személynek vagy csoportnak csak 5 év elteltével adományozható ismételten.

6. A díj adományozható in memoriam.
Ilyen esetben a díjat az elhunyt legközelebbi hozzátartozója veszi át.

2004-től a város polgármestere minden év decemberében ünnepélyes keretek között átadja Nagymegyer város „ PRO URBE“ díját.

2004-től díjazottak voltak:

2004 – Ág Tibor

2005 - MUDr. Adolf Klas, Janiga József in memoriam

2006 – Estera Solčanská, Kovács Béla in memoriam

2007 - PaedDr. Nagy Ernest

2008 – Súlyemelők veterán csoportja

2009 – a díj nem volt odaítélve

2010 – Geri Csodalámpása Alapítvány – Agneša Nagyová

2011 – a díj nem volt odaítélve

2012 - Bárdos Lajos Vegyeskar Nagymegyer

2013 - a díj nem volt odaítélve

2014 - a díj nem volt odaítélve

2015 - Zakál Gyula

2016 - Mgr. art. Matús János

2017 - City Dance Club Nagymegyer Moderntáncegyüttes

formanyomtatvány