Novela   JÓVÁHAGYVA HATÁROZAT ÉRVÉNYES

ÁÉR száma

az ÁÉR -hez

MEGNEVEZÉS

dátum:

nap/hó/év

száma:

dátum:

nap/hó/év

38   Új utcanevekről szóló rendelet 13.10.2003 5M-MSZ/2003-2/a 29.10.2003
65   Új utcanevekről szóló rendelet 16.7.2007 4-MsZ/2007-11/a 2.8.2007
73   A városi területrendezési terv kihirdetése 11.2.2008 1-MsZ/2008-5/a 27.2.2008
           
88   A szociális gondoskodásról szóló rendelet 9.12.2008 6-MsZ/2008-3/a 1.1.2009
           
92   Rendelet a különleges jelzőberendezések használatáról a városi rendőrségi járművön 9.12.2008 6-MsZ/2008-5/a 27.12.2008
94 73  A városfejlesztési terv 1/2008 sz. változtatása 2.3.2009 1-MsZ/2009-3/b/2 18.3.2009
106   A zöldterületek létesitéséről és gondozásáról szóló rendelet 28.6.2010 4-MsZ/2010-3/a 14.7.2010
           
110   A város statútuma 6.9.2010 5-MsZ/2010-3/a 23.9.2010
112 110 A város statútumának módositása 11.4.2011 3-MsZ/2011-6/a 29.4.2011
114   A város krónikásának statútuma 19.9.2011 9-MsZ/2011-3/a 5.10.2011
115 110 A város statútumának módosítása 5.10.2011 10-MsZ/2011-16/a 21.10.2011
116 110 A város statútumának módosítása 19.9.2011 9-MsZ/2011-4/a 5.10.2011
           
           
119   A szállásoltatási adóról szóló rendelet 3.11.2011 11-MsZ/2011-3/a 1.1.2012
120   A városi műemlékek nyilvántartásáról szóló rendelet 7.12.2011 12-MsZ/2011-4/a 23.12.2011
           
123   A kutyaadóról szóló rendelet 14.12.2011 13-MsZ/2011-4/a 1.1.2012
125   Az áruautomatákról és nem nyerő játékautomaták adózásáról szóló rendelet 14.12.2011 13-MsZ/2011-6/a 1.1.2012
           
131   Az utcák és közterek megnevezése, az épületek számozása ... 21.3.2012 3-MsZ/2012-6/a 10.4.2012
134   A temetőrendtartásról szóló rendelet 21.6.2012 6-MsZ/2012-7/a 10.7.2012
135   A városi vagyonnal való gazdálkodásról szóló rendelet 21.6.2012 6-MsZ/2012-8/a 1.8.2012
139   A városi bérlakások odaítélésérol szóló rendelet 24.10.2012 10-MsZ/2012-4/a 14.11.2012
143   új utcanév meghatározása 6.2.2013 1-MsZ/2013-3/a 23.2.2013
146   a kutyatartás feltételeirol városunkban 27.3.2013 2-MsZ/2013-7/a 12.4.2013
149 110 a Városi Statútum módosítása 22.5.2013 3-MsZ/2013-12/a 7.6.2013
151   néhány ÁÉR megszuntetésérol szóló rendelet 18.9.2013 6-MsZ/2013-6/a 8.10.2013
 153   a kozrendrol szóló rendelet 23.10.2013   8-MsZ/2013-6  12.11.2013
154 120 a városi muemlékek nyilvántartásáíról szóló rendelet 23.10.2013 8-MsZ/2013-7 9.11.2013
156   a városi díjak és címek odaítélésérol .... 23.10.2013 8-MsZ/2013-9 9.11.2013
157   a kozteruleten való parkolás feltételeirol 11.12.2013 11-MsZ/2013-5/a 1.1.2014
159 146 a kutyatartás feltételeirol 19.2.2014 1-MsZ/2014-5/a 18.3.2014
161 139 a városi bérlakások odaítélésérol szóló rendelet mód. 24.9.2014 7-MsZ/2014-12/a 10.10.2014
162 135 a városi vagyonnal való gazdálkodásról sz. rend.mód. 1.10.2014 7-MsZ/2014-13/a 17.10.2014
163   az ingatlanadóról szóló rendelet 12.12.2014 9-MsZ/2014-10/a 1.1.2015
165   a terulethasználati adóról szóló rendelet 12.12.2014 9-MsZ/2014-12/a 1.1.2015
167 139 a városi bérlakások odaítélésérol szóló rendelet módosít.. 1.4.2015 4-MsZ/2015-5/a 17.4.2015
168   a 108-as sz. ÁÉR megszuntetésérol szóló rendelet 30.6.2015 7-MsZ/2015-9/a 17.7.2015
169   a 132-es sz. ÁÉR megszuntetésérol szóló rendelet 30.6.2015 7-MsZ/2015-10/a 25.7.2015
170   a gondozószolgálatról szóló rendelet 30.6.2015 7-MsZ/2015-11/a 28.7.2015
172 135 a városi vagyonnal való gazdálkodásról szóló rendelet módosítása 24.8.2015 8-MsZ/2015-10/a 9.9.2015
174   a piac jellegu helyeken torténo árusításról 4.11.2015 10-MsZ/2015-7/a 20.11.2015
175 119 a szállásoltatási adóról szóló rendelet módosítása 4.11.2015 10-MsZ/2015-8/a 1.1.2016
176   a levegoszennyezési illetékrol szóló rendelet 4.11.2015 10-MsZ/2015-9/a 25.11.2015
177   a választási hirdetések helyének szabályozása 25.11.2015 11-MsZ/2015-6/a 11.12.2015
181   az alapfukú iskolakorzetek meghatározásáról szóló rendelet  17.2.2016 1-MsZ/2016-7/a  9.3.2016 
182   Az üzletek és szolgáltató helyek nyitvatartási idejéről szóló rendelet  6.4.2016 2-MsZ/2016-6/a  22.4.2016 
183 131 Az utcák és közterek megnevezése, az épületek számozása ...   6.4.2016  2-MsZ/2016-7/a  22.4.2016
184 139 A városi bérlakások odaítélésérol szóló rendelet   6.4.2016  2-MsZ/2016-8/a  22.4.2016
186   Az Izsapi Kozosségi Ház szolgáltatásairól 25.5.2016  4-MsZ/2016-7/a 12.6.2016
187   A város koltségvetésébol nyújtott támogatások feltételei 29.6.2016 5-MsZ/2016-7/a 15.7.2016
188 135 a városi vagyonnal való gazdálkodásról szóló rendelet módosítása 24.8.2016  6-MsZ/2016-7/a  9.9.2016 
189   új utcanév meghatározása 19.10.2016 7-MsZ/2016-6/a 11.11.2016
191 174 A piac jellegu helyeken torténo árusításról 22.3.2017 1-MsZ/2017-7/a 7.4.2017
192 134 A temetőrendtartásról szóló rendelet 24.5.2017 3-MsZ/2017-5/a 13.6.2017
195 181 az alapfukú iskolakorzetek meghatározásáról szóló rendelet 11.10.2017 8-MsZ/2017-6/a 1.11.2017
196 186 Az Izsapi Kozosségi Ház szolgáltatásairól 11.10.2017 8-MsZ/2017-7/a 1.11.2017
198 114 A város krónikásának statútuma 28.3.2018 2-MsZ/2018-6/a 13.4.2018
199   A városi teruletrendezési terv kihirdetése 2/2017 23.5.2018 5-MsZ/2018-6/a/2 8.6.2018
200 110 A Városi Statútum módosítása 27.6.2018 6-MsZ/2018-5/a 16.7.2018
201   Új utcanevekrol szóló rendelet 17.10.2018 8-MsZ/2018-6/a 12.11.2018
203   a szennygödrök tartalmának likvidálása  30.1.2019 1-MsZ/2019-6/a 15.2.2019
204 139 a városi bérlakások odaítélésérol szóló rendelet 30.1.2019 1-MsZ/2019-7/a 15.2.2019
205   A városi hulladékgazdálkodásról szóló rendelet ..... 26.6.2019 7-MsZ/2019-8/b 13.7.2019
206 139 a városi bérlakások odaítélésérol szóló rendelet 31.7.2019 9-MsZ/2019-3/a/I. 30.8.2019
208   részleges koltségtérítésrol szóló rendelet az iskolákban és iskolai intézményekben 26.6.2019 7-MsZ/2019-11/a 1.9.2019
209 120 A városi műemlékek nyilvántartásáról szóló rendelet 26.6.2019 7-MsZ/2019-12/b 13.7.2019
210   a városi rendőrségről szóló rendelet 30.10.2019 11-MsZ/2019-5/a 21.11.2019
211   részleges utcanév módosításról szóló rendelet 30.10.2019 11-MsZ/2019-6/a 21.11.2019
212   a tisztaság és közrend betartásáról szóló rendelet 30.10.2019 11-MsZ/2019-7/a 26.11.2019
213   Működtetési és bérhozzájárulás meghatározása-2020 11.12.2019  12-MsZ/2019-6/a 1.1.2020
214   a hulladékelszállítási illetékrol szóló rendelet 11.12.2019  12-MsZ/2019-7/a 1.1.2020
215 205 A városi hulladékgazdálkodásról szóló rendelet ..... 11.12.2019  12-MsZ/2019-8/a 1.1.2020