• Állandó lakcimre történő bejelentkezés

Az állandó lakhely – a polgárok állandó tartózkodási helye Szlovákiában.
Minden állampolgárnak csak egy állandó lakhelye van egy lakó épületben vagy annak kijelölt részében. 15 éves kor elérése után a polgár saját maga is bejelentkezhet az állandó lakhelyre  a törvény által előírt okmányok felmutatása után. Kiskorú gyermek bejelentése a törvényes képviselő vagy gondnok beleegyezésével történik.

szükséges  okiratok:

• érvényes személyazonossági igazolvány /igazolás a személyazonosságiról/
• gyermek születési bizonyítványa 15 éves korig
• tulajdonlap
• bérleti szerződés /meghatározatlan időre/
• hitelesített írásos beleegyezés – jóváhagyás a polgár állandó lakhelyének bejelentésére – engedélyére az ingatlan tulajdonosának , társtulajdonosának, bérlőjének részéről.

A lakosságnyilvántartási iroda kérheti a következő okmányok felmutatását:
 -születési vagy házassági anyakönyvi kivonat
-állampolgársági bizonyítvány 
 
  ügyintézés ideje
megvárásra
 illeték:
 bejelentkezés az állandó lakhelyre – ingyenes
 Igazolás az állandó lakhelyről – 5 € /készpénzben a városi hivatal pénztárába/

• Bejelentkezés az átmeneti  /ideiglenes/ lakhelyre

Átmeneti /ideiglenes/ tartózkodási hely az a hely, ahol a polgár az állandó lakhelyén kívül több mint 90 napot tartózkodik.
Az átmeneti /ideiglenes/ lakhelyet 10 napon belül kell bejelenteni a városi hivatal nyilvántartási irodájában. Várható időtartama az ideiglenes tartózkodásnak max. 5 év lehet,de lehet kevesebb is,  amely  időközben többször meghosszabítható.
Az átmeneti /ideiglenes/ tartózkodási lakhely  bármikor megszüntethető az igazolás visszajuttatásával a városi hivatal nyilvántartási irodájába, vagy automatikusan lejár.


Szükséges okiratok:
• érvényes személyazonossági igazolvány /igazolás a személyazonosságiról/
• gyermek születési bizonyítványa 15 éves korig
• tulajdonlap
• bérleti szerződés meghatározott időre
• hitelesített írásos beleegyezés – jóváhagyás a polgár átmeneti lakhelyének bejelentésére – engedélyére az ingatlan tulajdonosának, társtulajdonosának, bérlőjének részéről

A lakosságnyilvántartási iroda kérheti a következő okmányok felmutatását:
- születési vagy házassági anyakönyvi kivonat
- állampolgársági bizonyítvány

           ügyintézés ideje:
           megvárásra

           illeték:
           bejelentkezés az átmeneti lakhelyre- ingyenes
           igazolás az átmeneti lakhelyről – 5 € / készpénzben a városi hivatal pénztárába/

• Átjelentkezés - a lakóhely bejelentése városon belül

A polgárok kötelesek bejelenteni a városi hivatal  nyilvántartási irodájában      a tartózkodási  helyük megváltoztatását városon belül.
   
        szükséges okiratok:

• érvényes személyazonossági igazolvány /igazolás a személyazonosságiról/
• gyermek születési bizonyítványa 15 éves korig
• tulajdonlap
• bérleti szerződés
• hitelesített írásos beleegyezés – jóváhagyás a polgár állandó /átmeneti/lakhelyének bejelentésére – engedélyére az ingatlan tulajdonosának, társtulajdonosának, bérlőjének részéről

ügyintézés ideje
megvárásra

illeték
átjelentkezés ingyenes
igazolás a lakhelyről -5 €./készpénzben a városi hivatal pénztárába/

• Állandó lakhely megszüntetése

A lakosságnyilvántartási hivatal a tulajdonos,/ résztulajdonos, főbérlő/ javaslatára  megszüntetheti  a polgár  állandó lakhelyét. Nem lehet indítványozni a házastárs, illetve az eltartott gyermek lakhelyének megszüntetését.

        Szükséges okiratok:

• javaslat-indítvány a lakhely megszüntetésére
• eredeti tulajdonlap a kataszteri hivatalból
 

ügyintézés ideje
10 napon belül

Illeték
Illetékmentes


• Kijelentkezés az állandó lakhelyről

Az az állampolgár, aki tartósan külföldön él, köteles bejelenteni a városi hivatal  lakosságnyilvántartási osztályán a lakóhelye megszünését Szlovákia területén.

Szükséges okiratok:
• érvényes személyazonossági igazolvány /igazolás a személyazonosságiról/

ügyinétézés ideje
megvárásra

illeték
illetékmentes


• Lakhelybizonylat

A városi hivatal lakosságnyilvántartási osztályán a kérelmezőnek  kiállítja a lakhelybizonylatot.  

Szükséges okiratok:
• érvényes személyazonossági igazolvány
• meghatalmazás

ügyintézés ideje
megvárásra

illeték
5 €  / készpénzben a városi hivatal pénztárába/