Az ügyosztályon a következő tevékenységeket biztositjuk:

- a városi tanács és a városi képviselő-testület teljes hivatali agendája -
anyaggyűjtés, az ülés megszervezése a jegyzőkönyv elkészítése, határozati kivonatok készítése
- az egészségügyi és szociális bizottság teljes hivatali agendája valamint a város által nyújtott egyszeri, rendkívüli szociális segély és étkeztetés bebiztosítása
- a választások és referendumok valamint a népszámlálások teljes hivatali agendája – szervezése, anyagi bebiztosítása, bizottságok szervezése, dokumentumok archiválása
- a városi hirdető, a hivatal telkomunikációs és biztonsági rendszerének működtetése
- a hivatal postai küldeményeinek kézbesítése, a hivatali hirdetőtábla működtetése
- a városi hivatal által működtetett épületek takarítása
- horgászjegyek kiadása a helyi horgásszervezet irodáján keresztül

Az ügyosztályhoz a város által nyújtható szociális gondoskodásról szóló rendelet értelmében
elsősorban a családokban rendkívüli eseményként bekövetkező gyógykezelések, oktatásra szükséges kiadások, születéssel, elhalálozással kapcsolatos többletkiadások esetében indokolt kérvénnyel fordulni. A városi költségvetésből biztosított rendkívüli segélyek megítélése nem kötelező érvényű. A város szociális bizottságának ajánlása alapján a polgármester határozata alapján kerülhet kifizetésre. Sürgős, indokolt esetben a polgármester határozatot ad ki saját döntése szerint.

Kérvénnyel bárki fordulhat a hivatalhoz, előzetes konzultációt és formanyomtatványt a hivatal 23-as irodája nyújt. A postán küldött kérvényeknek tartalmazniuk kell:
- a kérvényező nevét, címét, születési dátumát
- családi állapotát és a vele együtt élők nevét, életkorát
- a család havi jövedelmét – igazolást a szociális hivataltól, nyugdíjról, stb.
- igazolást, hogy a kiskorú gyermekek látogatják az iskolát
- a kérvény indoklását – a rendkívüli esemény leírását
- amennyiben indokolt, orvosi ajánlást
- a kérvényező aláírását és egy nyilatkozatot, miszerint egyetért személyi adatai nyilvántartásával kérvénye rendezése céljából.