A környezetvédelmi szakosztály fő feladatai közé tartozik a természetvédelem, levegővédelem, vízvédelem és a hulladékgazdálkodás.

Ezen kívül a szakosztály véleményezi a környezetvédelmi hatástanulmányokat, panaszokat old és az információs törvénnyel összhangban információt nyújt. A város az önkormányzati jogkörök gyakorlásán kívül egyre több átruházott állami jogkört is gyakorol, ami ily módon ésszerűbb és hatékonyabb.

A természetvédelmi törvény értelmében a szakosztály a fakivágásokhoz ad  beleegyezést, természetesen csak abban az esetben, ha indokolt a fakivágása, (pl. a fa egészségi állapota, ingatlanok és emberek veszélyeztetése illetve, ha az építkezéseknél nem kerülhető el  a kivágás). A határozatban a kérvényező kötelezve van fák illetve bokrok kiültetésére.

A levegővédelem területén a kis légszennyező források elhelyezéséhez illetve üzembe helyezéséhez, bizonyos technológiai eljárások valamint raktárfelületek kialakításához ad beleegyezést, ha viszont az építkezési törvény értelmében ezen tevékenységekhez nincs szükség engedély kiadására, akkor a felsorolt tevékenységekre a levegővédelmi törvény értelmében ezen szakosztály adja ki az engedélyt. Ez egyaránt vonatkozik úgy a természetes, mint a jogi személyekre illetve  a vállalkozókra. A kis légszennyező forrásokra kirótt illetékfizetési kötelezettség viszont csak a jogi személyekre illetve vállalkozókra vonatkozik, amit általános érvényű rendeletszabályoz.

A vízvédelem területén a szakosztály feladata a vízgazdálkodással kapcsolatos építmények véleményezése és engedélyezése ( családi házak illetve az individuális rekreációra szánt épületek projektjei, valamint emésztőgödör kialakításához szükséges dokumentáció),  továbbá biztosítja a feltételeket az ivóvízellátás és szennyvízelvezetés területén, általános érvényű rendelettel ideiglenesen szabályozhatja illetve betilthatja az ivóvíz más célokra való használatát.  

A környezetvédelem legfontosabb önkormányzati jogköre a hulladékgazdálkodás. A város a hulladékokról szóló törvény értelmében és az idevonatkozó általános érvényű rendelet alapján biztosítja a kommunális hulladék összeszedését és elhelyezését a hulladék lerakaton úgy a lakosoktól, mint a jogi személyektől illetve vállalkozóktól, a hulladékgazdálkodás területén nem szolgáltatást nyújt, hanem illetéket ró ki  a helyi adókról és illetékekről szóló törvény értelmében, amit célirányosan csak a hulladékgazdálkodással kapcsolatos tevékenységekre fordíthat. 

A lakosok napi illetéket fizetnek, míg a jogi személyeknek illetve vállalkozóknak mennyiségi illeték van kiróva, ami a törvény szerint a hulladéktároló edény űrtartalmának, az illeték díjának és a város által bevezetett hulladék elviteli frekvenciának a szorzata.

Továbbá a város a lakosai számára biztosítja az apró építési törmelék, a biológiailag lebomló ún. zöldhulladék, használt olaj (háztartási), veszélyes hulladék és a válogatott hulladék elhelyezését a gyűjtőudvar illetve a város területén kihelyezett tárolóedényekben.

A hulladékgazdálkodási törvény értelmében minden lakos, jogi személy és vállalkozó köteles

  • bekapcsolódni a város területén érvényes hulladékgazdálkodási rendszerbe
  • a vegyes kommunális illetve válogatott hulladékot a megfelelő hulladéktároló edénybe elhelyezni
  • a kommunális hulladékot az általános érvényű rendelet szerint kezelni.