Az építésügyi hivatal hatásköre

A 2001. évi 416. sz. - Néhány hatáskör átruházása az államigazgatási szervekről a községi, és kerületi önkormányzatokra – törvény értelmében az út, a vízgazdálkodás, a természetvédelem valamint az építési rend hatásköre 2002.1.1.-től fokozatosan kerültek át a községekre.

Nagymegyer város ezen hatáskörök gyakorlását a nagymegyeri székhelyű Közös Községi Hivatal működésével biztosítja.

A Közös Községi Hivatal a fent említett hatáskörök átruházását a következő községek számára is biztosítja: Balony, Csilizradvány, Albár, Kulcsod, Csiliznyárad, Ekecs, Apácaszakállas, Szap.