tsm logo 1z rodinných domov
v 4. štvrťroku 2017

TSM Veľký Meder, s.r.o. oznamuje obyvateľom harmonogram odvozu komunálneho odpadu z rodinných domov v 4. štvrťroku 2017.

PETTSM Veľký Meder, s.r.o. oznamuje obyvateľom harmonogram zberu plastov z rodinných domov v 1. štvrťroku 2018.

zivotne prostredie

Žiadosti k vybavovaniu podaní na oddelení životného prostredia

ekodogMesto Veľký Meder z dôvodu skvalitňovania služieb poskytovaných svojím občanom az dôvodu ochrany verejnej zelene rozhodlo riešiť problém so psími exkrementami inštaláciou ECO DOG TOILET STANÍC.